Dator / Server rengöring & service.

Tänk på att serva era system för bättre prestanda och användarvänlighet, föregå ev. olyckor.
Damm är ett gissel i datorerna. Det kan till ex. stänga lufttillförslen till processor vilket gör
att datorn överhettas och processorn förstörs.

Damm kan vara strömledande, så damm på moderkortet
kan medföra kortslutning mellan kretsarna och effekten
blir ofta havererad dator.

Även om datorn eller servern har totalt slutat fungera,
brukar vi lyckas med att trolla fram och spara

informationen från hårddisken.

Vi lägger upp service med ca 6 månader intervaller.
Där städar vi datorerna invändigt och tittar över system,
virus uppdateringar m.m.

Exempel på (lindrigt) dammiga fläktar
och luftintag: